en
pl
home

Nagroda dla książki Wydawnictwa Naukowego UAM

W lutym Kapituła Stowarzyszenia Historyków Starożytności nagrodziła doktora Radosława Piętkę za jego publikację wydana przez Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznaj zwycięską książkę.

"Roma aeterna. Rzymska mitologia urbanistyczna" wydana przez Wydawnictwo Naukowe UAM została wyróżniona nagrodą Stowarzyszenia Historyków Starożytności (SHS) - organizację społeczną zrzeszającą historyków starożytności.

Rozprawa doktora Radosława Piętki stanowi próbę odkrycia i zanalizowania wątków związanych ze swoistą mitologizacją Miasta w rzymskiej literaturze, zwłaszcza poezji. Nurt kultury rzymskiej postrzega jako dzieje olbrzymiego wysiłku, zmierzającego do nadania mitycznego wymiaru wydarzeniom historycznym i historycznego kształtu opowieściom mitycznym. Centralne miejsce w tej mityczno-historycznej narracji zajmuje swoista mitologia Miasta.

W 2016 roku książki Wydawnictwa Naukowego UAM otrzymały aż 12 nagród i wyróżnień. Corocznie Wydawnictwo zgłasza publikacje do konkursów przeznaczonych dla wydawców książek naukowych, które towarzyszą kolejnym targom książki lub targom książek naukowych.

2017-03-07