en
pl
home

SPOTKANIA DLA WYDAWCÓW

Wydawcy - nie tylko literatury naukowej i popularnonaukowej - znajdą także coś dla siebie. Wiedza ważna, aktualna i ciekawa zostanie przedstawiona przez najlepszych specjalistów.

SPOTKANIA DLA WYDAWCÓW - PAWILON 15, POZIOM 0

.

Unia Europejska a prawo autorskie – przegląd prac legislacyjnych

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Szczodrowska z Federation of European Publishers, która ukończyła prawo na WPiA UAM w Poznaniu oraz na Université François Rabelais de Tours we Francji, a doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji publicznej na szczeblu krajowym i europejskim oraz w międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie, pracując w Federacji Wydawców Europejskich w Brukseli, zajmuje się doradztwem prawnym, w szczególności w odniesieniu do kwestii dotyczących reformy prawa autorskiego.

miejsce: MTP, pawilon 15, poziom 0, sala B

piątek (23 marca), godz. 13:30

Forum Wydawców: ISBN w praktyce

Podczas cyklicznego spotkania branżowego Katarzyna Nakonieczna z Biblioteki Narodowej opowie o:

- najważniejszych funkcjonalnościach serwisu e-isbn,

- zmianach w normie ISBN,

- planach serwisu na przyszłość,

oraz odpowie na wszystkie pytania związane z tematem.

miejsce: MTP, pawilon 15, poziom 0, sala B

sobota (24 marca), godz. 12:30

2018-03-20