en
pl
home

Wyniki 3 konkursów rozstrzygniętych podczas 21. Poznańskich Targach Książki Naukowej i Popularnonaukowej

Najlepsze książki akademickie i popularnonaukowe 2017 goście targów poznali 24 marca, podczas uroczystego otwarcia na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Poznaj wszystkich laureatów.

W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ AKADEMICKĄ O NAGRODĘ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ JM REKTORA UAM W POZNANIU JURY PRZYZNAŁO:

 

 • NAGRODĘ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  za publikację „Psychologia kliniczna” pod redakcją Lidii Cierpiałkowskiej i Heleny Sęk  (Wydawnictwo Naukowe PWN SA) 

 • NAGRODĘ JM REKTORA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
  za publikację „W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze” autorstwa Karola Myśliwca (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)

 

 • WYRÓŻNIENIA
 1. Za publikację „Uczeń czarnoksiężnika czyli społeczna historia marketingu” autorstwa Anny Gizy (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

 2. Za publikację „Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność” autorstwa  Andrzeja Macieja Brzezińskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

 3. Za publikację „Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku” autorstwa Małgorzaty Gwiazdowskiej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego)

 4. Za publikację „Ujemny biegun fotografii. Negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej” autorstwa  Witolda Kanickiego  (Fundacja Terytoria Książki)

 5. Za publikację „Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością fizyczną. Studium badawcze” autorstwa Zbigniewa Izdebskiego, Alicji Długołęckiej i Dariusza Radomskiego (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego)

 

 • WYRÓŻNIENIE ZA FORMĘ EDYTORSKĄ
  za publikację „Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie” autorstwa Arkadiusza Wagnera; fotografie: Piotr Jamski, Arkadiusz Wagner (Accademia Polacca Roma)

 

W KONKURSIE O NAGRODĘ STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH IM. KS. EDWARDA PUDEŁKI JURY PRZYZNAŁO:

 • NAGRODĘ GŁÓWNĄ
  za publikację „Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej” autorstwa Małgorzaty Rutkiewicz-Hanczewskiej  (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • WYRÓŻNIENIA

 1. Za publikację „Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej” autorstwa Andrzeja J. Norasa (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego )

 2. Za publikację „Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych” autorstwa Barbary Bogołębskiej i Moniki Worsowicz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

 3. Za publikację „Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczne i public relations” autorstwa Marleny Jabłońskiej  (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

 4. Za publikację „Z lotu ptaka. Zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej” autorstwa Mirona Bogackiego (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

 

 • WYRÓŻNIENIE SPECJALNE ZA FORMĘ EDYTORSKĄ:
  za publikację „Doktor Karol Marcinkowski. Wybrane listy i pisma z lat 1819-1846. Album”; opracował Roman K. Meissner przy udziale Bartłomieja Wąsiela (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

 

 • WYRÓŻNIENIA ZA FORMĘ EDYTORSKĄ:
 1. Za publikację „Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei” pod redakcją Jerzego Madejskiego (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego)

 2. Za publikację „Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka”; redakcja: Piotr Bogalecki, Zbigniew Kadłubek, Alina Mitek-Dziemba, Karolina Pospiszil
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego)

 

W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ POPULARNONAUKOWĄ O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA POZNANIA JURY PRZYZNAŁO:

 • NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
  za publikację „Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy”
  (Międzynarodowe Centrum Kultury)

 

 • WYRÓŻNIENIA

  za publikację „Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia” autorstwa  Michała Mencfela (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  za publikację „W cieniu koronkowej parasolki. O modzie i obyczajach w XIX wieku” autorstwa  Joanny Dobkowskiej i Joanny Wasilewskiej
  (Wydawnictwo ARKADY)

 

 • WYRÓŻNIENIE SPECJALNE ZA SZATĘ EDYTORSKĄ

Dla Międzynarodowego Centrum Kultury za publikacje:

„Budapeszt 1900. Portret miasta i jego kultury”; autor John Lukacs, przekład: Tomasz Bieroń
„Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach”; autor: Paul Lendvai, przekład: Adam Krzemiński, Bartosz Nowacki

 

 • WYRÓŻNIENIA ZA SZATĘ EDYTORSKĄ DLA

1) Narodowego Centrum Kultury za publikacje:

„Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność. Szkice o polskim pisarstwie politycznym XVI wieku” autorstwa  Krzysztofa Koehlera

„Białe kruki. Gry i zabawy ruchowe z lat 1821-1939”; zebrał i opisał Piotr Winczewski

 

2) Fundacji Terytoria Książki za publikacje:

„LISTY 1939-1982, tom I: 4 września 1939 - 16 stycznia 1959” autorstwa Józefa Czapskiego i Ludwika Heringa

„Gdańsk przed burzą. Korespondencje dla „Kuriera Warszawskiego”, cz. I: 1931-1934” autorstwa  Adama Czartkowskiego

 

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

2017-03-30